Sepette Ek %20 İndirim Kalan Süre

Hızlıca üye olun.

ÜYE DEĞİL MİSİNİZ?

Lizaypirlanta.com’a üye olmanın ayrıcalıklarını yaşayın

Özel indirimler

Ücretsiz sigortalı kargo

Taksitli alışveriş

Üye Ol
HRD GIA

Mesafeli Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI
Ünvanı : LİZAY KUYUMCULUK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Telefon : 0212 5200474
E-mail : [email protected]

1.2 -ALICI
Adı/soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

MADDE 2- KONU


İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait https://lizaypirlanta.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN


Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi :
Kargo Ücreti :

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER


4.1- ALICI, SATICI 'ya ait https://lizaypirlanta.com alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI'ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5- CAYMA HAKKI


ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1- 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir.

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME


İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI
LİZAY KUYUMCULUK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

 

ARTILE 1 - PARTIES
1.1 SELLER
Title: LİZAY KUYUMCULUK INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY 
Tel: 4445074
 
1.2 BUYER
Name/Surname/Title:
 
Adress:
 
Tel:
 
E-mail:
 
ARTICLE 2 - ISSUE
 
 
The issue of this contract is hereby determines that the BUYER's 
 
electronic order whose qualities and sales price stated below and on 
 
which SELLER's web site https://lizaypirlanta.com in order to protect 
 
parties rights and obligations in accordance with the 4077 numbered 
 
law on the Protection of the Consumers and Regulation on the 
 
principles and procedures for the Implementation of the and Distant 
 
Contracts.
 
 
 
ARTICLE 3 - CONTRACT PRODUCT
 
Product's sort and type, amout, brand pattern, color and sale price is 
 
stated above.
 
Method of Payment:
Delivery Adress:
Delivery Person:
Invoice Adress:
Shipment Fee:
 
ARTICLE 4 - GENERAL RULES
 
4.1 BUYER declares that buyer has read the information about the 
 
contractual product's sales price, payment method and preliminary 
 
information about the delivery in the internet site 
 
https://lizaypirlanta.com, which belongs to SELLER and buyer has 
 
given the necessary confirmation in electronic environment.
 
4.2 The contractual product shall be delivered to the BUYER not 
 
exceeding the legal 30 day period, for each as it indicated on the 
 
internet site for the period specified in the preliminary information 
 
product depending on the distance of the BUYER or it shall be 
 
delivered to the person/organization that the BUYER indicated.
 
4.3 If the contractual item is to be delivered to another 
 
person/organization, SELLER cannot be held responsible if the 
 
person/organization to be delivered does not accept delivery.
 
4.4 The SELLER is responsible for delivering the contracted product 
 
sound, complete, in accordance with the qualification indicated during 
 
the order, and if any with warranty documents and user guide.
 
4.5 For the delivery of the contract product, the signed copy of the 
 
contract must be delivered to the SELLER and the price must be paid 
 
in the form of payment, preferred by the BUYER. If however, for any 
 
reason the product is not be paid or is canceled in bank records, the 
 
SELLER shall be deemed to be free from the obligation to deliver the 
 
product.
 
4.6 After delivery of the product,  in case the bank or the financial 
 
institution can not pay the price of the product to the SELLER for the 
 
reason that the credit card belonging to the BUYER is used 
 
unauthorizedly or unlawfully by the unauthorized persons in a manner 
 
that was not caused by the BUYER, it is obligatory to send it to 
 
SELLER. In this case, shipping costs belong to the BUYER.
 
4.7 The SELLER is obliged to notify the BUYER if it can not deliver 
 
the contractual product within the term of delivery, because of the 
 
extraordinary situations which prevents the transportation or 
 
disconnection of the transportation such as weather dispute. In this 
 
case, the BUYER may use one of the right to cancel the order, to 
 
replace the contractual product with equal, if any, and/or can postpone 
 
the delivery until the obstacle is to be removed. In case the BUYER 
 
cancels the order, the amount that it paid shall be fully repaid in cash 
 
within 10 days.
 
4.8 If the products, that are sold with or without warranty deed,  are 
 
damaged or defective can be sent to the SELLER for the necessary 
 
repairs within the guarantee conditions, in this case the shipping costs 
 
will be paid by the SELLER. 
 
4.9 This contract shall be valid after it is signed by the BUYER and 
 
delivered to the SELLER by fax or mail.
 
ARTICLE 5 - RIGHT OF WITHDRAWAL
 
The PURCHASER shall have the right of withdrawal within 7 days 
 
from the delivery of the contractual product to the person or 
 
organization indicated by him or her. In order to use the right of 
 
withdrawal, it must be notified to the SELLER by fax, e-mail or 
 
telephone within this period and not used within the scope of Article 6 
 
provisions of the product. If this right is used, it is obligatory to return 
 
 the sample of the cargo delivery receipt and the actual invoice. 
 
Within 7 days following receipt of these documents, the price shall be 
 
repaied to the buyer. If the invoice is not originally sent and if the 
 
product has a VAT value, the legal obligations can not be refunded. 
The price of the shipped product due to right of withdrawal is paid by 
 
the SELLER. 
 
 
ARTICLE 6 - PRODUCTS THAT ARE UNAVAILABLE TO USE 
 
THE RIGHT OF WITHDRAWAL  
 
Withdrawal rights cannot be used when the products that are non-returnable in nature, disposable products, duplicable software and programs, consumable items, products that can easily be broken or expired products and service.
 
 
ARTICLE 7 - GENERAL RULES
 
7.1 People under 18 can not shop at SELLER.
 
7.2 SELLER is not responsible for price errors occured due to system and typesetting errors. 
 
ARTICLE 8 - COMPETENT COURT
 
In the implementation of this contract, Consumer Arbitration Committees as well as the Consumer Courts that is close to the BUYER's or SELLER's location shall be authorized to the value declared by the Ministry of Industry and Trade. In case of an order being placed, the PURCHASER shall be deemed to have accepted all the terms of this contract.
 
SELLER
LİZAY KUYUMCULUK INDUSTRY AND TRADE LIMITED COMPANY